Privātuma politika

Vietnes www.barboleta.lv administrācijai ir pienākums saglabāt jūsu privātumu internetā. Mēs pievēršam uzmanību datu drošībai, kurus jūs mums sniedzāt. Mūsu privātuma politikas pamatā ir Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR). Jūsu personas datus vācam šiem mērķiem: mūsu pakalpojumu uzlabojumi, saziņa ar šīs vietnes apmeklētājiem, biļeteni, lietotāju datu apstrāde tiešsaistes pārdošanas nolūkam, produktu piegāde un citas tālāk uzskaitītas darbības.

Personas datu glabāšana un apstrāde

Mēs vācam un apstrādājam jūsu personas datus tikai ar jūsu labprātīgu piekrišanu. Ar jūsu atļauju varam vākt un apstrādāt šādus datus: vārds un uzvārds, dzimšanas datums, e-pasta adrese, tālruņa numurs, mājas adrese, bankas kartes informācija, digitālā maka identifikācija, informācija par sociālo mediju kontu. Jūsu personas informācijas vākšana un apstrāde tiek veikta saskaņā ar Eiropas Savienības un Latvijas likumiem.

Datu glabāšana, pārveidošana un noņemšana

Lietotājam, kurš vietnei www.barboleta.lv ir sniedzis savus personas datus, ir tiesības, lai tie tiktu pārveidoti un noņemti, kā arī tiesības atsaukt vienošanos datu apstrādei. Laiks, kurā tiks glabāti jūsu personas dati, ir laiks, kad tiek izmantoti personas dati, kas nepieciešami vietnes pamatdarbībai. Kad jūsu personas datu apstrāde tiks pabeigta, vietnes administrācija tos neatgriezeniski izdzēsīs. Lai piekļūtu saviem personas datiem, varat sazināties ar administrāciju: info@barboleta.lv

Mēs varēsim nodot jūsu datus trešajām personām tikai ar jūsu labprātīgu piekrišanu. Ja dati tiek nodoti trešajai pusei, kas nav saistīta ar mūsu organizāciju, mēs nevaram veikt nekādas izmaiņas šajos datos.

Apmeklējuma tehnisko datu apstrāde

Jūsu IP adreses, apmeklējuma laika, pārlūka iestatījumu, operētājsistēmas un citas tehniskās informācijas ieraksti tiek saglabāti datu bāzē, kad jūs apmeklējat www.barboleta.lv

Šie dati ir nepieciešami, lai pareizi parādītu vietnes saturu. Izmantojot šos datus, nav iespējams identificēt apmeklētāja personu.

Bērnu personas informācija

Ja esat nepilngadīga bērna vecāks vai likumīgais aizbildnis un zināt, ka bērns mums ir sniedzis savu personas informāciju bez jūsu piekrišanas, lūdzu, sazinieties ar mums: info@barboleta.lv Ievadīt nepilngadīgu lietotāju personas datus bez vecāku vai likumīgo aizbildņu piekrišanas ir aizliegts.

Sīkdatņu apstrāde

Mēs izmantojam sīkdatnes pareizai vietnes satura parādīšanai un www.barboleta.lv pārlūkošanas ērtībai. Tās ir mazas datnes, kas tiek glabātas jūsu ierīcē. Tās palīdz vietnei atcerēties informāciju par jums, piemēram, kādā valodā jūs izmantojat vietni un kuras lapas jūs jau esat atvēris. Šī informācija būs noderīga nākamajā apmeklējumā. Pateicoties sīkdatnēm, pārlūkot vietni kļūst daudz ērtāk. Varat uzzināt vairāk par šīm datnēm šeit. Jūs variet iestatīt sīkdatņu saņemšanu un bloķēšanu jūsu pārlūkprogrammā. Nespēja saņemt sīkdatnes var ierobežot vietnes funkcionalitāti.

Personas datu apstrāde, izmantojot citus pakalpojumus

Šī vietne izmanto trešo personu tiešsaistes pakalpojumus, kas veic datu vākšanu neatkarīgi no mums. Pie šādiem pakalpojumiem pieder: Google Analytics, Google AdSense, Facebook.com

Šo pakalpojumu ievāktie dati var tikt sniegti citiem pakalpojumiem šajās organizācijās. Viņi var izmantot šos datus, lai personalizētu reklāmas savā reklāmu tīklā. Par šo organizāciju lietotāju līgumiem varat uzzināt viņu vietnēs. Jūs varat arī atteikt viņiem jūsu personas datu vākšanu. Mēs nenododam nekādus personas datus citām organizācijām vai pakalpojumiem, kas nav uzskaitīti šajā privātuma politikā. Izņēmuma kārtā ievāktos datus var sniegt pēc likumīga valsts iestāžu pieprasījuma, kuras ir pilnvarotas pieprasīt šādu informāciju.

Saites uz citām vietnēm

Mūsu vietnē www.barboleta.lv  var būt saites uz citām vietnēm, kuras nav mūsu kontrolē. Mēs neesam atbildīgi par šo vietņu saturu. Iesakām iepazīties ar katras vietnes, kuru jūs apmeklējat, privātuma politiku, ja tāda politika pastāv.

Izmaiņas privātuma politikā

Laiku pa laikam vietne www.barboleta.lv var atjaunināt privātuma politiku. Mēs informējam par jebkurām izmaiņām šajā tīmekļa vietnē ievietotajā privātuma politikā. Mēs pārbaudām jebkuras izmaiņas likumdošanā, kas ir saistītas ar personas datiem Eiropas Savienībā un Latvijā. Ja esat ievadījis kādus no jūsu personas datiem mūsu vietnē, informēsim jūs par izmaiņām mūsu privātuma politikā. Ja jūsu personas dati, precīzāk, jūsu kontaktinformācija ievadīta nepareizi, nevarēsim ar jums sazināties.

Atgriezeniskā saite un nobeiguma noteikumi

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar privātuma politiku, varat sazināties ar vietnes administrāciju: info@barboleta.lv Ja nepiekrītat šai privātuma politikai, jūs nevariet izmantot vietnes www.barboleta.lv  pakalpojumus.

Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi), kurus izstrādāja SIA Barboleta reģ.nr.  43603079216

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Pārdevējs apņemas pārdot preci Līdzsvara dēli, kas izgatavots no saplākšņa, pārklāts ar matētu krāsu, kuras dizainparaugs reģistrēts Latvijas Republikas patentu valdē ar reģistrācijas numuru D 15 724, turpmāk saukta – Prece, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pircējām nododamās Preces unikālais kods, kas norādīts uz Preces. Pārdevējs pārdod Pircējam Preci komplektā ar divām metāla bumbiņām un divām plastikāta darba lapām.

Īpašuma un valdījuma tiesības

Īpašuma tiesības un valdījuma tiesības uz Preci pāriet Pircēja īpašumā ar brīdi, kad Pārdevēja kontā ir ieskaitīti attiecīgie naudas līdzekļi par preču pavadzīmes-rēķina samaksu.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējam ir pienākums lietot preci vienīgi Preces lietošanas instrukcijā noteiktajā kārtībā. Līdz ar šī līguma parakstīšanu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Preces lietošanas instrukciju un tā Pircējam ir saprotama.

Pircējam ir pienākums, izmantojot saprātīgas metodes, nodrošināt, ka Prece nenonāk trešo personu lietošanā bez Preces lietošanas instrukcijas pilnīgas izskaidrošanas attiecīgajai personai.

Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Preces bojājumiem, kas radušies Preces lietošanas laikā, pārkāpjot un/vai neievērojot Preces lietošanas instrukciju.

Pircējs ir atbildīgs par Pārdevējam radītiem zaudējumiem, t.sk. tiešiem un netiešiem, t.sk. negūto peļņu u.c. zaudējumiem un kaitējumu, kas saistīts ar Preces prettiesisku lietošanu, vai izmantošanu, it sevišķi saistībā ar Pārdevējam reģistrētā dizainparauga Nr. D 15 724 pārkāpumiem.

 Ja pircējs iegādājas Barboleta pakalpojumus, apmācības intereta vidē, pircējam ir tiesības saņemt apmācību norises elektornisku saiti, no kuras nav iespējams atteikties. 

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 30 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pēc preces apmaksas, tiks nosūtīts e-pasts apstiprinot, ka pirkums ir veiksmīgs.

Pakalpojumu un apmācību piegāde tiek īstenota, nosūtot pakalpojuma elktronisku saiti.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz epastu: info@barboleta.lv Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Adrese preces atgriešanai Atmodas iela 9, Jelgava LV 3001. Preci, tās atgriešanas gadījumā, 10 darba dienu laikā tiek atgriezta klientam nauda par pirkumu. Naudas atmaksa notiek uz pircēja norādītu kontu, kas tiek uzrādīts pie preces atgriešanas vai nauda tiks atgriezta uz to pašu karti, ar kuru tika veikts maksājums.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.