Noteikumi

Latvijas republikas likumdošana nosaka, ka interneta veikala īpašniekam ir jāatrunā preču piegādes un atgriešanas noteikumi, kā arī atteikuma tiesības. Šādu atrunu sauc par distances līgumu (MK noteikumi), kurus izstrādāja SIA Barboleta reģ.nr.  43603079216

Distances līgums

Šajā Interneta veikalā piedāvāto preču pārdevējs no vienas puses, turpmāk saukts Pārdevējs, un persona, kas veic pasūtījumu, turpmāk saukta Pircējs, no otras puses, noslēdz šādu Līgumu:

Pārdevējs apņemas pārdot un piegādāt Pircējam preces, atbilstoši Pircēja pasūtījumam. Pārdevējs apņemas pārdot preci Līdzsvara dēli, kas izgatavots no saplākšņa, pārklāts ar matētu krāsu, kuras dizainparaugs reģistrēts Latvijas Republikas patentu valdē ar reģistrācijas numuru D 15 724, turpmāk saukta – Prece, bet Pircējs apņemas iegādāties un apmaksāt Preci saskaņā ar šī Līguma noteikumiem. Pircējām nododamās Preces unikālais kods, kas norādīts uz Preces. Pārdevējs pārdod Pircējam Preci komplektā ar divām metāla bumbiņām un divām plastikāta darba lapām.

Īpašuma un valdījuma tiesības

Īpašuma tiesības un valdījuma tiesības uz Preci pāriet Pircēja īpašumā ar brīdi, kad Pārdevēja kontā ir ieskaitīti attiecīgie naudas līdzekļi par preču pavadzīmes-rēķina samaksu.

Pircēja tiesības un pienākumi

Pircējam ir pienākums lietot preci vienīgi Preces lietošanas instrukcijā noteiktajā kārtībā. Līdz ar šī līguma parakstīšanu Pircējs apliecina, ka ir iepazinies ar Preces lietošanas instrukciju un tā Pircējam ir saprotama.

Pircējam ir pienākums, izmantojot saprātīgas metodes, nodrošināt, ka Prece nenonāk trešo personu lietošanā bez Preces lietošanas instrukcijas pilnīgas izskaidrošanas attiecīgajai personai.

Pārdevējs nenes atbildību par jebkādiem Preces bojājumiem, kas radušies Preces lietošanas laikā, pārkāpjot un/vai neievērojot Preces lietošanas instrukciju.

Pircējs ir atbildīgs par Pārdevējam radītiem zaudējumiem, t.sk. tiešiem un netiešiem, t.sk. negūto peļņu u.c. zaudējumiem un kaitējumu, kas saistīts ar Preces prettiesisku lietošanu, vai izmantošanu, it sevišķi saistībā ar Pārdevējam reģistrētā dizainparauga Nr. D 15 724 pārkāpumiem.

 Ja pircējs iegādājas Barboleta pakalpojumus, apmācības intereta vidē, pircējam ir tiesības saņemt apmācību norises elektornisku saiti, no kuras nav iespējams atteikties. 

Piegādes un samaksas kārtība

Pircējs veic preču pasūtīšanu caur šo mājas lapu, norādot pasūtāmo preču veidu un daudzumu. Pircējam ir iespēja veikt apmaksu par preci lietojot Interneta veiklā iestrādātos maksājuma rīkus vai apmaksājot pārdevēja sagatavoto un Pircējam pa e-pastu nosūtīto pasūtījumam atbilstošo rēķinu. Rēķins tiek sagatavots elektroniski un ir derīgs bez paraksta.

Pārdevējs nodrošina preču piegādi 30 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju.

Pēc preces apmaksas, tiks nosūtīts e-pasts apstiprinot, ka pirkums ir veiksmīgs.

Pakalpojumu un apmācību piegāde tiek īstenota, nosūtot pakalpojuma elktronisku saiti.

Atteikuma tiesības

Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz epastu: info@barboleta.lv Atteikuma vēstules veidlapu Pārdevējs nosūta Pircējam pa e-pastu pēc Pircēja pieprasījuma.

Pircēja pienākums ir 7 dienu laikā pēc atteikuma vēstules nosūtīšanas atdot preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

  • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
  • pasūtītās preces ir izgatavotas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
  • pircējs ir atvēris audioierakstu vai videoierakstu, vai datorprogrammu iepakojumu.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka “patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā”. Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

Adrese preces atgriešanai Atmodas iela 9, Jelgava LV 301. Preci, tās atgriešanas gadījumā, 10 darba dienu laikā tiek atgriezta klientam nauda par pirkumu. Naudas atmaksa notiek uz pircēja norādītu kontu, kas tiek uzrādīts pie preces atgriešanas vai nauda tiks atgriezta uz to pašu karti, ar kuru tika veikts maksājums.

Datu apstrāde

Ievadot nepieciešamo informāciju, noformējot pasūtījumu, Pircējs apliecina, ka ir iepazinies un piekrīt, ka viņa sniegtie dati tiek izmantoti, lai Pārdevējs varētu pieņemt Pircēja pasūtījumu un veikt preču piegādi saskaņā ar LR likumdošanas prasībām. Ievadot informāciju, Pircējs piekrīt, ka tam uz norādīto e-pastu tiks izsūtīti paziņojumi, kas saistīti ar Pircēja pasūtījuma apstrādi.