UDHS. Liela aktivitāte un vāja uzmanība. Ko darīt?

Pieteikties SKOLOTĀJIEM

Pieteikties Vecākiem

Skolotāju semināra norises laiks : 26.11.2018. plkst. 15:00 – 17:00

Vecāku semināra norises laiks : 26.11.2018. plkst. 18:00 – 20:00

Mērķauditorija: Skolotāji, attīstības speciālisti, vecāki.

Maksa: 15 eiro

Saturs:

Kas ir uzmanības deficīts un hiperaktivitāte .

Kā reaģēt uz bērna nevēlamo uzvedību ?

Kā palīdzēt pārāk aktīvam bērnam ?

Pieredzējusi psiholoģe Kristīne Dūdiņa seminārā dalīsies ar informāciju, kā skolotājiem un vecākiem rīkoties, ja bērns ir pārāk aktīvs, ar vāju uzmanību, grūtībām koncentrēties, ja bērns neklausa.

Psiholoģe ir guvusi pieredzi gan strādājot Latvijā, gan ārpus Latvijas robežām. Psiholoģe ik dienas darbojas klīnikā “Vivendi” un sadarbojas ar ārstiem, kuriem hiperaktivitāte un mūsdienu bērnu temperaments nav svešs. Tiek piedāvāti divi atsevišķi semināri, kuros informācija ir pielāgota skolotājiem un vecākiem.