Skolotājs ir tas, kurš iedvesmo un motivē

Skolotājs ir tas, kurš sabiedrībā dod ietekmi, kurš iedvesmo un motivē. Kursos diskutējam par motivācijas, uzmanības un uzvedības problēmām, kuras sastopamas daudzās valstīs. Vai šeit jārunā par izglītības sistēmas problēmām vai vairāk par uzvedības, motivācijas izmaiņām sabiedrībā kopumā ? Kā panākt, lai mūsdienu digitālie bērni gribētu mācīties un kā mācīties?

Ir skaidrs, ka Barboleta metode šīs problēmas uzrunā un risina. Esam priecīgi papildināt jau esošo zināšanu bagāžu ar spēļošanas elementu iesaisti.