Projekts “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

ESF finansiāls atbalsts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai.

Projekts Nr. SU0000077  233721, laika periodā no: 09.05.2019. līdz 30.01.2020.

Projekta summa: 19 988,17 EUR (investīcijām, atlīdzībām, apgrozāmajiem līdzekļiem)

Projektā plānotie un īstenotie rezultāti:

  • Izstrādāt un ieviest metodiku sociālas rehabilitācijas nodarbībām bērniem ar uzvedības traucējumiem
  • Izstrādāt un ieviest  valodas apgūšanu veicinošu metodiku bērniem ar valodas attīstības  traucējumiem
  • Izstrādāt un novadīt apmācību programmu pedagogiem apmācībai par bērniem ar uzvedības traucējumiem
  • Mobilās atbalsta programmas izstrade un ieviešana izbraukumiem uz citām izglītības iestādēm
  • Dabas istabas pakalpojuma ieviešana bērniem, ierīkojot dabas istabu
  • Attīstošas vingrošanas pakalpojums vingrošanas zālē bērniem un pieaugušajiem pēc vingrošanas zāles aprīkošanas ar pretslīdes materiālu un uzstādītas zviedru sienas.