Projekti

ERAF projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”
ERAF projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” SIA “Barboleta” ir 17.08.2022. noslēgusi līgumu nr. SKV-L-2022/350 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds.  Atbalsta ietvaros SIA “Barboleta” piedalās dažādās izstrādēs un konferencēs ārvalstīs, lai popularizētu mācīšanos kustībā ar līdzsvara platformām, kā arī…

Eiropas Sociālā fonda projekts – “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Eiropas Sociālā fonda projekts – “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001 Biznesa projekts “Barboleta līdzsvara platformas digitalizācija“. Mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, lai nodrošinātu Barboleta līdzsvara…

Altum grants jaunas spēļu/apmācību līdzsvara platformas izveidei
Altum grants jaunas spēļu/apmācību līdzsvara platformas izveidei

2021.g. 26. oktobrī tika parakstīts līgums ar “Altum” par DigiBarboleta izveidi. Projekts paredz pilnīgi jaunas, mazākas līdzsvara platformas izveidi, kuru ikviens bērns mājās varēs izmantot kā spēļu elementu. Mūsu mērķis ir radīt pieejamu līdzsvara platformu ikvienai mājsaimniecībai, iesaistīt bērnus kustībās, kas veicina intelektuālo attīstību. Projekts paredz, ka līdz 2023.g. jau 30 bērni būs izmantojuši šo…

Erasmus+ programmas projekts
Erasmus+ programmas projekts

2019. gada rudenī SIA Barboleta sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Itālijas uzsāka Eiropas Savienības Erasmus+ programmas partnerības projekta “Barboletas līdzsvara platformas metodoloģija” (projekta nr. 2019-1-LV01-KA201-060405) īstenošanu. Projekta ietvaros 3 gadu garumā plānots izstrādāt metodoloģiju darbam ar inovatīvo Barboleta līdzsvara platformu, izstrādāt dažādus izdevumus, ko izmantot dažādām mērķa grupām, kā arī izstrādāt līdzsvara platformas…

Projekts “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”
Projekts “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū”

ESF finansiāls atbalsts “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū” 9.1.1.3. pasākuma “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai. Projekts Nr. SU0000077  233721, laika periodā no: 09.05.2019. līdz 30.01.2020. Projekta summa: 19 988,17 EUR (investīcijām, atlīdzībām, apgrozāmajiem līdzekļiem) Projektā plānotie un īstenotie rezultāti: Izstrādāt un ieviest metodiku sociālas rehabilitācijas nodarbībām…