Projekti

Eiropas Sociālā fonda projekts – “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”
Eiropas Sociālā fonda projekts – “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir: noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem. Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001 Biznesa projekts “Barboleta līdzsvara platformas digitalizācija“. Mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, lai nodrošinātu Barboleta līdzsvara…

Altum grants jaunas spēļu/apmācību līdzsvara platformas izveidei.

2021.g. 26. oktobrī tika parakstīts līgums ar “Altum” par DigiBarboleta izveidi. Projekts paredz pilnīgi jaunas, mazākas līdzsvara platformas izveidi, kuru ikviens bērns mājās varēs izmantot kā spēļu elementu. Mūsu mērķis ir radīt pieejamu līdzsvara platformu ikvienai mājsaimniecībai, iesaistīt bērnus kustībās, kas veicina intelektuālo attīstību. Projekts paredz, ka līdz 2023.g. jau 30 bērni būs izmantojuši šo…

Erasmus+ programmas projekts
Erasmus+ programmas projekts

2019. gada rudenī SIA Barboleta sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Itālijas uzsāka Eiropas Savienības Erasmus+ programmas partnerības projekta “Barboletas līdzsvara platformas metodoloģija” (projekta nr. 2019-1-LV01-KA201-060405) īstenošanu. Projekta ietvaros 3 gadu garumā plānots izstrādāt metodoloģiju darbam ar inovatīvo Barboleta līdzsvara platformu, izstrādāt dažādus izdevumus, ko izmantot dažādām mērķa grupām, kā arī izstrādāt līdzsvara platformas…