Viedā līdzsvara platforma SMART

259.00

PARAMETRI

 • Līdzsvara platforma ir izgatavots no koka, ir viegla, ērti pārnēsājama un labi iederas jebkurā mājas interjerā.
 • Zem līdzsvara platformas atrodas ierīce, kuru var digitāli savienot ar aplikāciju BARBOLETA.
 • Izmērs ir 49 x 42 x 14 cm.
 • Līdzsvara platformai ir neslīdoša zona kājām.
 • Maksimālais lietotāja svars 150 kg.

LIETOTNE

 • 500+ dažādu mācīšanās un prāta attīstošu spēļu/attīstošu uzdevumu.
 • Pieejama Android ierīcēs (viedtālruņi, planšetes, tv).
 • Lietotni var lejupielādēt: Google Play

VIEGLA IESTATĪŠANA

 • Mēs esam izveidojuši viedo līdzsvara platformu un lietotni, kuru ir viegli iestatīt.
 • Ievērojot vienkāršos norādījumus, konfigurācijas process aizņem mazāk nekā piecas minūtes.
 • Lai nodrošinātu drošu un pareizu šī izstrādājuma lietošanu un izvairītos no drošības riskiem un dēļa sabojāšanas, lūdzu, vienmēr ievērojiet mūsu vadlīnijas.

Līdzsvara platforma + mobilā lietotne. Jautri kustēties un mācīties.
Atmiņas un uzmanības treniņš bērniem no 3 līdz 10 gadiem.

Google Play: DigiBarboleta

Mobilās lietotnes DigiBarboleta privātuma politika

Šī privātuma politika informē par SIA “Barboleta” mobilās lietotnes DigiBarboleta privātuma praksi un personas datu apstrādes principiem. Privātuma politikas pamatā ir Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regula (GDPR). 

Šajā Privātuma politikā  ir sniegta detalizēta informācija par personas datu apstrādi, kā arī par jūsu tiesībām un pienākumiem saistībā ar jūsu personas datiem. Jūsu personas datus vācam šādiem mērķiem:      mūsu pakalpojumu uzlabošanai, saziņai ar mobilās lietotnes lietotājiem, profila personalizēšanai, statistikas datu glabāšanai un analīzei, līdzsvara platformas atrašanai un savienošanai caur mobilo lietotni, izmantojot Bluetooth un lokācijas datus, kļūdu atkļūdošanai.

1. Privātuma politikā izmantotie termini

1.1. Personas datu apstrādes pārzinis –  SIA “Barboleta”, reģistrācijas numurs 43603079216, adrese: Atmodas iela 9, Jelgava, Latvija, LV-3003, e-pasts: support@barboleta.lv.

1.2. Privātuma politika – Privātuma aizsardzības un datu apstrādes politika par SIA “Barboleta” rīcību attiecībā uz informāciju, ko SIA “Barboleta ievāc par tās Klientiem, ieskaitot satura un pakalpojumu izmantošanu, kā arī lietotnes apmeklēšanu. Jebkādas izmaiņas, ko mēs veiksim šajā Privātuma politikā, tiks publicētas interneta vietnē www.barboleta.lv.

1.3. Lietotājs – fiziska persona, kura apmeklē mobilo lietotni DigiBarboleta  un/vai lieto to.

1.4. Lietotne – mobilā lietotne DigiBarboleta, kas darbojas galiekārtās ar Android  operētājsistēmu, un kurā Lietotāji, izmantojot internetu, var piekļūt un lietot tajā pieejamo Saturu un Pakalpojumus. Mobilo lietotni var izmantot bez interneta starpniecības, tik tālu, kamēr tas neskar profilu un tā saistītos datus.

1.5. Saturs – uzdevumi bērniem vecumā no 3-6 un 7-10 gadiem par dažādām tēmām, lietošanai kopā ar DigiBarboleta līdzsvara platformu. Uzdevumi paredzēti kā atbalsts mācīšanās procesam ikdienā, veicina bērnu koncentrēšanās spējas, uzlabo līdzsvaru un samazina stresu.  Saturs ir bezmaksas.

1.6. Pakalpojums – SIA “Barboleta” pakalpojums nodrošina Lietotājam piekļuvi mobilās lietotnes DigiBarboleta Saturam.

2. Datu apstrādes mērķi

2.1. SIA “Barboleta” iegūst personas datus, kad apmeklējat Lietotni, sazinieties ar mums, lietojiet Lietotnes Pakalpojumus un Saturu, vai pierakstāties jaunumiem.

2.2. SIA “Barboleta” apstrādā personas datus, lai varētu veiksmīgi vadīt, attīstīt un analizēt SIA “Barboleta” attiecības ar Lietotājiem.

2.3. SIA “Barboleta” izmanto Lietotāju personas datus saistībā ar mārketingu, pārdošanu, kā arī mārketinga akciju organizēšanai.

2.4. Mums rūp Lietotāju privātums, tāpēc Lietotāju personas dati nekādā gadījumā netiks pārdoti vai izpausti trešajām personām mērķiem, kas nav paredzēti šajā Privātuma politikā. Piekrītot savu personas datu apstrādei saskaņā ar šo Privātuma politiku, apstiprināt, ka, SIA “Barboleta” drīkst apstrādāt personas datus šādiem mērķiem (tie var tikt apstrādāti vienam vai vairākiem mērķiem vienlaicīgi):

2.4.1. Apstrādājamo datu mērķis ir īstenot izvēlētā pakalpojuma izpildi, tostarp nodrošināt ar to saistīto kvalitāti, pieteikto jautājumu risināšanu, ja tādi rodas, kā arī saistošo normatīvo aktu izpildi. Datu apstrādes pamats ir pieprasītais/izmantotais SIA “Barboleta” pakalpojums un ar to saistīto normatīvo aktu īstenošana. Šāda apstrāde ir priekšnosacījums pakalpojuma sniegšanai, un datu nesniegšana var daļēji vai pilnībā kavēt vai pārtraukt darījuma nodrošināšanu. Attiecībā uz saviem datiem SIA “Barboleta” Lietotnes Lietotājam ir tiesības īstenot normatīvajos aktos noteiktās tiesības.

2.4.2. Produktu un pakalpojumu nodrošināšanai SIA “Barboleta drīkst apstrādāt personas datus, lai pārbaudītu personas identitāti, slēgtu ar līgumus, tai skaitā distances līgumus, nodrošinātu normatīvo aktu prasību un noslēgto līgumu izpildi. Šī mērķa īstenošanai nepieciešamības gadījumā SIA “Barboleta” drīkst nodot attiecīgus personas datus SIA “Barboleta” apakšuzņēmējiem un citiem sadarbības partneriem.

2.4.3. SIA “Barboleta” drīkst izmantot personas datus, lai sazinātos,  atbildētu uz jautājumiem, nosūtītu svarīgus brīdinājumus, informāciju un paziņojumus (notifications), kas saistīti ar Lietotnes Pakalpojumiem un Lietotnes Saturu, kā arī, lai informētu, ka mūsu Pakalpojumi un Saturs ir mainījušies un lūgtu sniegt atsauksmi par mūsu Lietotnes Saturu un Pakalpojumiem.

2.4.4. SIA “Barboleta” drīkst nosūtīt komerciālus paziņojumus par Lietotnes  Saturu un Pakalpojumiem, reklāmas un mārketinga akcijām un citām aktivitātēm.

2.4.5. SIA “Barboleta” iekšējās darbības robežās Lietotāju attiecību pārvaldībai, analīzei, produktu un pakalpojumu attīstīšanai drīkst izmantot personas datus, lai iekšēji pārvaldītu, analizētu un uzlabotu attiecības un sadarbību ar saviem Lietotājiem, kā arī, lai uzlabotu un attīstītu Lietotnes Saturu un Pakalpojumus, analizētu mūsu reklāmu efektivitāti, sniegtu Lietotājiem atbilstošus ieteikumus saistībā ar mūsu Lietotnes Saturu un Pakalpojumiem.

2.4.6. SIA “Barboleta” personas datu apstrādes ietvaros var veikt profilēšanu, lai personalizētu piedāvājumus un nodrošinātu Lietotājam visatbilstošāko Saturu.

2.4.7. Statistikas, Lietotnes uzlabošanas un reklamēšanas nolūkos Lietotāju dati var tikt izmantoti anonimizētā formā.

3. Kādu informāciju mēs ievācam?

3.1. Vārds;

3.2. E-pasta adrese;

3.3. Pārstāvētā valsts;

3.4. Dzimšanas gads;

3.5. Mobilo ierīču sūtītie tehniskie dati, precīzākai kļūdu fiksēšanai un novēršanai;

3.6. Lieotājiem nosūtītās kampaņas un mārketinga aktivitātes un to lietojums;

3.7. Personas datus, kuri mums ir jāapstrādā saskaņā ar normatīvo aktu prasībām;

3.8. Lietotnes izmantošanas statistika un spēļu statistika;

3.9. Iekārtas lokācijas datus mobilās lietotnes un līdzsvara platformas savienošanas brīdī, lai mobilā lietotne varētu atrast un savienoties ar līdzsvara platformu. Šī prasība ir atrunāta Android  oficiālajā dokumentācijā

(skat. https://developer.android.com/guide/topics/connectivity/bluetooth/permissions#declare-android11-or-lower )

4. Kur mēs ievācam personas datus?

4.1. Lietotāja pamatdati, tiek ievākti, kad reģistrējat savu Lietotnes profilu un izmantojat Lietotni, kā arī e-pasta sarakstē, rakstveidā, mutvārdos, vai no Lietotnē sniegtās informācijas, kā arī no programmatūras, sīkfailiem un līdzīgām tehnoloģijām laikā, kad lietojat Lietotni vai mūsu ievietotos reklāmas materiālus e-pastā vai internetā.

5. Vai personas dati tiek regulāri kopīgoti ar citiem?

Bez  Lietotāja piekrišanas SIA “Barboleta” nenodod Lietotāja personas datus trešajām personām, izņemot normatīvajos aktos paredzētajām personām noteiktos gadījumos, kārtībā un apjomā, un SIA “Barboleta” pilnvarotām personām un sadarbības partneriem Pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai, Lietotnes darbības un darbības kvalitātes nodrošināšanai, attīstīšanai un pilnveidošanai.

5.2. SIA “Barboleta”  nodrošina personas datu  neizpaušanu trešajām personām, izņemot, ja šajā Privātuma politikā ir noteikts citādi.

5.3. SIA “Barboleta”  normatīvo aktu noteiktā regulējuma ietvaros var nodot personas datus trešajām personām, kas sniedz šajā Privātuma politikā aprakstītos pakalpojumus. Tas var ietvert, piemēram, tādu pakalpojumu sniegšanu kā IT pakalpojumi, personas datu pārvaldība un analīze, aptauju un izpētes veikšana un vadīšana, mārketinga pārvaldība, un dažādu kampaņu izpilde, utml.

5.4. SIA “Barboleta” var nodot personas datus citam pakalpojumu sniedzējam kā daļu no uzņēmumu apvienošanas, iegūšanas, sabiedrības aktīvu pārdošanas vai pakalpojumu pārejas procesa.

5.5. Ņemiet vērā, ka SIA “Barboleta” var rasties nepieciešamība izpaust personas datus, ja to nosaka spēkā esošie normatīvie akti. Mums ir pienākums izpaust klientu informāciju tiesībsargājošām iestādēm, ja radušās aizdomas par noziedzīgu darbību.

6. Personas datu apstrādātāji, kuru pakalpojumus mēs izmantojam:

6.1. Mēs izmantojam IT pakalpojumu sniedzēju SIA “Midis” Lietotnes tehniskai uzraudzībai un funkcionalitātes nodrošināšanai.

6.2. Ja esat parakstījušies uz SIA “Barboleta” jaunumu saņemšanu e-pastā, tad šī sadaļa attiecas uz jums.

6.2.1. Mēs izmantojam pakalpojumu sniedzēju MailerLite, lai pārvaldītu mūsu e-pasta mārketinga abonentu sarakstu un nosūtītu e-pastus mūsu abonentiem. MailerLite ir trešās puses pakalpojumu sniedzējs, kas var apstrādāt datus, izmantojot nozares standarta tehnoloģijas, lai palīdzētu mums pārraudzīt un uzlabot mūsu vēstkopu.

MailerLite konfidencialitātes politika ir pieejama vietnē https://www.mailerlite.com/privacy-policy.

6.2.2. Atteikties no mūsu e-pasta ziņu abonēšanas varat, spiežot uz saites jebkuras saņemtās elektroniskā mārketinga vēstkopas sūtījuma nobeiguma daļā.

7. Vai mēs nodosim personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas?

7.1. Bez rakstveida piekrišanas mēs nenodosim personas datus ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas robežām.

7.2. Lietotnes darbību nodrošina kompānijas Google izstrādātās tehnoloģiskās platformas mobilajām lietotnēm. Kompānijas Google rīcībā nonāk dati par veiktajiem pirkumiem šajās vietnēs un Lietotnes izmantošanu. Šo datu apstrāde tiek veikta ārpus Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas dalībvalstīm. Lai varētu iepazīties ar saviem datiem, kas ir šo kompāniju rīcībā iepazīstieties ar šo kompāniju Privātuma politiku.

8. Datu drošības nodrošināšana

8.1. Lai garantētu ievāktās informācijas drošību, SIA “Barboleta” ir ieviesusi elektroniskus, fiziskus un administratīvus drošības pasākumus. Dati tiek glabāti drošībā. Tie ir aizsargāti pret jebkuru organizāciju vai privātpersonu neatļautu piekļuvi, atklāšanu, pārveidošanu vai iznīcināšanu.

9. Tiesības piekļūt saviem personas datiem, tos labot un aizliegt izmantot:

9.1. Lietotājam ir tiesības saņemt informāciju par personas datiem, kas atrodas SIA “Barboleta” datnēs un pieprasīt nekorektu datu labošanu vai aktualizāciju, to apstrādes pārtraukšanu vai iznīcināšanu, ja tie ir nepilnīgi, novecojuši, pretlikumīgi apstrādāti vai tie vairs nav nepieciešami to vākšanas mērķim. Šāds pieprasījums ir jānoformē rakstveidā un jāiesniedz SIA “Barboleta”, Atmodas iela 9, Jelgava, Latvija, LV-3001, e-pasts: support@barboleta.lv.

9.2. SIA “Barboleta” nedrīkst dzēst datus, ja normatīvajos aktos ir noteikta prasība tos uzglabāt noteiktu laiku, piemēram grāmatvedības, lietvedības u.tml. prasības vai arī, ja ir citi likumīgi pamati datu apstrādei, piemēram, līgumsaistības.

9.3. Lietotājam ir normatīvajos aktos noteiktās tiesības jebkurā laikā aizliegt SIA “Barboleta” apstrādāt personas datus komerciālu paziņojumu sūtīšanai, izmantošanai tirgus un sabiedriskā viedokļa pētījumos. Šādā gadījumā ir jānoformē rakstisks pieprasījums un jāiesniedz SIA “Barboleta”, Atmodas iela 9, Jelgava, Latvija, LV-3001, e-pasts: info@barboleta.lv. vai izmantojot atteikšanās saiti, kuru atradīsiet katra mūsu elektroniskā mārketinga vēstkopas sūtījuma nobeiguma daļā.

10. Piemērojamais likums, ziņošana par pārkāpumiem

10.1. Personas datu apstrādi reglamentē  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisko personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti, kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.

10.2. Lūdzam nevilcinoties sazināties ar SIA “Barboleta” pa e-pastu support@barboleta.lv, ja ir kādi jautājumi, komentāri saistībā ar šo Privātuma politiku vai vēlaties ziņot par šīs Privātuma politikas pārkāpumiem.

11. Privātuma paziņojuma atjaunošana

11.1. SIA “Barboleta” var mainīt šo tiešsaistes privātuma paziņojumu. Jebkādas šādas izmaiņas tiks savlaicīgi sniegtas šajā lapā. Ja pēc informācijas saņemšanas par izmaiņām Privātuma politikā turpināt lietot mūsu Lietotni, tas apliecina, ka piekrītat, ka jauniesniegtā informācija tiek izmantota saskaņā ar mainīto Lietotnes privātuma paziņojumu. Šī Privātuma politika ir spēkā kopš 2022. gada 15. novembra

12. Kā sazināties ar SIA “Barboleta”?

12.1. Jautājumu gadījumā vai saistībā ar personas datu apstrādi, sazinieties ar mums rakstot uz e-pasta adresi: support@barboleta.lv.