Pirmsskolas skolotājas stāsts

Līga pamanīja, ka bērni mācoties izrāda nepietiekamu interesi un mācību process ļoti ātri apnīk. Šis bija iemesls, kādēļ pirmsskolas skolotāja no rītiem grupā sāka lietot Barboleta līdzsvara platformas. Kad skolotāja pārmaiņu pēc sāka izmantot Barboleta metodi, viņa pamanīja, ka bērni koncentrējas mācībām ilgāku laika posmu, tie izrāda lielāku interesi par konkrēto mācību vielu. Līga atzīst, ka viņai ir vieglāk mācīt bērnus arī brīžos, kad tiem ir izteikti vāja interese mācīties.

Šobrīd 22 bērni pirmsskolas grupā regulāri apgūst jaunu mācību vielu gan ar tradicionālām metodēm, gan izmantojot Barboleta līdzsvara platformu – bērni mācās ar daudz lielāku interesi un ilgāku laika posmu. Īpašu vērību skolotāja pievērsa Jānim, kuram ir 4 gadi. Jānis ir draudzīgs, bet nevar noturēt līdzsvaru un nekādi nespēja pusgada garumā mācoties iegaumēt krāsas. Pēc divu mēnešu darba ar Barboleta platformu, Jānis mazāk krīt, staigā daudz stabilāk un tagad viņš jau spēj atšķirt un nosaukt pat līdzīgās krāsas. Jānis vēl joprojām brīvajā laikā labprāt izvēlas paņemt minēto platformu, un savus uzdevumus sev izveido pats. Skolotāja pamana, ka interese izmantot šo metodi Jānim ir saglabājusies.