Par skaistāku nākotni izglītībā!

Diskusijas un plāni starptautisko kursu kvalitātes veicināšanai.

Eksluzīva iespēja diskutēt ar Briseles komisijas pārstāvi,/no Baibas pa kreisi/ nacionālām aģentūrām, kursu koordinātoriem un kursu realizētājiem.