Attīstības centrs "Mācos mācīties" realizē sociālās uzņēmējdarbības projektu

Attīstības centrs "Mācos mācīties" realizē sociālās uzņēmējdarbības projektu


Ar 2019.g. maiju sadarbībā ar Altum tiek realizēts sociālās uzņēmējdarbības projekts Attīstības centrā "Mācos mācīties".

Sociālās uzņēmējdarbības granta līgums Nr.233721/SU0000077, ESF Nr.9.1.1.3/15/l/001

Projekta darbībās rezultātā līdz 2020.gada janvārim ir plānots izveidot sajūtu istabu, sporta zāli un realizēt sociālās rehabilitācijs programmas bērniem ar uzvedības un valodas attīstības grūtībām.


Autors: Evisa Stankus
Publicēts: