Sajūtu istaba

Sajūtu istaba

Ar februāri pie mums var apmeklēt nodarbības sajūtu istabā.

Nodarbības vadīs Evita Mickeviča, Ilze Mihailova un Baiba Blomniece - Jurāne

Ko sajūtu istabā var darīt ?

1. Stimulēt visas maņas, kuras ir ļoti būtiskas līdzsvarotai bērna smadzeņu attīstībai, līdz ar to tiek vieicināta intelektuāla attīstība.

2. Darbs ar smiltīm (gaismas galds, "noslēpumu galds")

3. Darbs ar ūdeni un krāsām.

4. Ožas sajūtu veicināšana.

5. Taustes stimulācija ar dažādu virsmu materiāliem.

6. Kustību koordinācija.

7. Visās darbībās tiek integrēta muzikāla relaksācija.

Nodarbības sajūtu istabā piemērotas ikvienam bērnam - ar augstu intelektu, ar zemu intelektu, ar uzvedības grūtībām un bērniem, kuriem nav uzvedības grūtības. Nodarbību laikā tiek ielikti pamati līdzsvarotai bērna smadzeņu darbības attīstībai.

Kādēļ sajūtu istabas mūsdienās kļūst tik populāras un nepieciešamas?

Pasaulē un arī Latvijā pieaug to bērnu skaits, kuriem vērojami dažādi traucējumi - mācīšanās, uzmanības, autiskā spektra, aktivitātes un uzvedības traucējumi. Šos traucējumus ietekmē smadzeņu darbība, kuru savukārt ietekmē mūsu uzturs un dzīves veids. Mēs aizvien biežāl sastopam bērnus, kuri ir attālināti no sajūtām, kuriem ir grūti klusumā sadzirdēt dažādas skaņas, kuriem grūti uz miesas sajust izmaiņas, bez lieliem stimuliem. Tāpat sastopam bērnus, kuriem tieši pretēji - sajūtu līmenis ir saasināts. Sajūtas jeb apzinātību, sasaisti ar izjūtām veicina kustības, ožas, garšas, taustes, dzirdes, līdzsvara izjūtas. Mūsdienās bērniem nav tik brīvas iespējas brīvi spēlēties smilšu kastē, skriet, lekt, rāpot, līst. Mēs aizvien vairāk nodrošinam vidi, kurā tiek stimulēts prāts un aizmirstam, ka tādejādi bremzējam dabisku intelekta attītību, kuras pamatā ir sajūtu un kustību attīstība.

Tādēļ mūsu attīstības centrā mācīšanās laikā tiek likts akcents uz kustībām, sajūtām, uz līdzsvaru. Nodarbībās ar pirmsskolas bērniem, ar skolas vecuma bērniem ir pierādījies, ka nodrošinot līdzsvarotu sajūtu un kustību iekļaušanu mācību procesā, rezultāti ir vairāk pamanāmi, kā darbā pirms sajūtu un kustību koordinācijas integrācijas.

Uzvedības programmās bērni daudz ātrāk iemācās atpazīt savas emocijas un nomierināties. LĪdz ar to ir lielāka iespēja, ka bērns reāli savā ikdienā izmantos pašregulācijas tehnikas.

Valodas attīstības programmās, vērojams intereses pieaugums, pieaug spēja noturēt uzmanību un spēja formulēt savu domu.

Kopumā, ja tiek izmantota kustību koordinācija un sajūtu integrācija, ir vērojams mācīšanās produktivitātes pieaugums.

Autors: Baiba Blomniece - Jurāne
Publicēts: