Jelgavā jauns attīstības centrs "Mācos Mācīties"!

Jelgavā jauns attīstības centrs "Mācos Mācīties"!

Par Attīstības centru „Mācos Mācīties”.

Centra darbības mērķis ir veicināt bērnu fizisku, emocionālu un intelektuālu attīstību.  Centra speciālisti jau kopš 2016.gada darbojas komandā, lai katram bērnam tiktu sniegts individuāli pielāgots atbalsts.

Jau šobrīd piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

1.      Vingrošana baseinā. Individuālas nodarbības gan bērniem vecumā no 1-15 gadiem, gan bērniem kopā ar vecākiem, gan pieaugušajiem. Baseina dziļums seklais gals -50 cm, dziļais gals 1m55cm. Ūdens temperatūra 30 grādi.

2.      Klīniskā psihologa diagnostika – intelekta, mācību sasniegumu, uzvedības sfēras diagnostika bērniem vecumā līdz 18 gadiem. 

3.      Klīniskā psihologa konsultācijas – Darbs ar bērniem un vecākiem attiecību jautājumos, baiļu, uzvedības grūtību u.c. personisku sarežģījumu gadījumos.

4.      Speciālā pedagoga nodarbības atmiņas, uzmanības, valodas jomas un matemātiskās domāšanas veicināšanai.

5.      Intelektuālo spēju un mācīšanās sasniegumu veicināšana ar “Barboletas metodi”, kas nodrošina efektīvāku un bērnam interesantāku pieeju. Metode nodrošina mācību vielas apguvi, iesaistot kustības un līdzsvaru, tādejādi paralēli veicinot uzmanības un atmiņas darbību.

Septembrī plānojam piedāvāt:

1.      Logopēda konsultācijas;

2.      Dabas istabas nodarbības bērniem vecumā no 1-12 gadiem, lai veicinātu emocionālo līdzsvaru un apzinātību.

3.      Uzvedības korekcijas programmas, kuras ietvaros, tiks sniegta palīdzība bērniem ar uzvedības grūtībām, kuras ietvaros tiks sniegti sekojoši pakalpojumi (1. sadarbības un komunikācijas prasmju apgūšana grupā; 2. Individuāls atbalsts no psihologa un speciālās pedagoga, kā arī ūdens vingrošana un dabas istaba).

4.      Valodas programma bērniem no 3-7 gadu vecumam , kuras ietvaros, tiks veicināta bērnu valodas attīstība, programma tiks veidota sadarbojoties dažadu jomu speciālistiem – logopēds, fizioterapeits un psihologs un speciālais pedagogs.

Mūsu centrs ir unikāls ar to, ka speciālisti savā darba  izmanto  inovatīvo  „Barboletas metodi”, kuras uzdevums ir iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru, pozitīvas emocijas mācību procesā. Bērnam kustībā tiek piedāvāti darba uzdevumi. Mērījumi ir atklājuši, ka procesa laikā tiek paaugstināta emocionālā iesaiste, uzmanības fokuss un pedagoģiskais process var noritēt vieglāk un efektīvāk.

Jau šobrīd pateicoties Fortum Oy atbalstam ir iespēja pieteikties individuālajām nodarbībām BASEINĀ, kuras sāksies ar šā gada 5. maiju.

Piesakies zvanot Evisai Stankus, t.26188368 vai rakstot info@barbo.lv.

Autors: Evisa Stankus
Publicēts: