Par centru

H9qR0H6OcjLSq9jUOo2RpAqZd3mfzUS1vuNs9E4n.png


Centra darbības mērķis ir veicināt bērnu fizisku, emocionālu un intelektuālu attīstību.  Centra speciālisti jau kopš 2016.gada darbojas komandā, lai katram bērnam tiktu sniegts individuāli pielāgots atbalsts.

Jau šobrīd piedāvājam sekojošus pakalpojumus:

1.      Vingrinājumi baseinā. Individuālas nodarbības gan bērniem vecumā no 1-15 gadiem, gan bērniem kopā ar vecākiem, gan pieaugušajiem. Baseina dziļums seklais gals -50 cm, dziļais gals 1m55cm. Ūdens temperatūra 30 grādi.

2.      Klīniskā psihologa diagnostika – intelekta, mācību sasniegumu, uzvedības sfēras diagnostika bērniem vecumā līdz 18 gadiem. 

3.      Klīniskā psihologa konsultācijas – Darbs ar bērniem un vecākiem attiecību jautājumos, baiļu, uzvedības grūtību u.c. personisku sarežģījumu gadījumos.

4.      Speciālā pedagoga nodarbības atmiņas, uzmanības, valodas jomas un matemātiskās domāšanas veicināšanai.

5.      Intelektuālo spēju un mācīšanās sasniegumu veicināšana ar “Barboletas metodi”, kas nodrošina efektīvāku un bērnam interesantāku pieeju. Metode nodrošina mācību vielas apguvi, iesaistot kustības un līdzsvaru, tādejādi paralēli veicinot uzmanības un atmiņas darbību.

6.   Logopēda konsultācijas;

7.  Sajūtu istaba - nodarbības bērniem vecumā no 1-12 gadiem, lai veicinātu emocionālo līdzsvaru un apzinātību.

8.  Uzvedības korekcijas programmas, kuras ietvaros, tiek sniegta palīdzība bērniem ar uzvedības grūtībām.

9.Valodas programma bērniem no 3-7 gadu vecumam , kuras ietvaros, tiek veicināta bērnu valodas attīstība.

Mūsu centrs ir unikāls ar to, ka speciālisti savā darba  izmanto  inovatīvo  „Barboletas metodi”, kuras uzdevums ir iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru, pozitīvas emocijas mācību procesā. Bērnam kustībā tiek piedāvāti darba uzdevumi. Mērījumi ir atklājuši, ka procesa laikā tiek paaugstināta emocionālā iesaiste, uzmanība, interese un līdz ar to pedagoģiskais process ir vieglāks un efektīvāks.