Izglītības attīstības speciālistiem

Barboleta līdzsvara platforma tika radīta ar mērķi nodrošināt efektīvu un precīzu mācību metodi, kas atbilst mūsdienu bērnu vajadzībām. Līdzsvara platforma ir īpaši noderīga kustīgiem, nemierīgiem bērniem, ar vāju uzmanību, arī kautrīgiem un nemotivētiem bērniem. Skolas vidē tās ir izmantojamas gan klasē, gan individuālajā darbā.

Līdzsvara platforma efektīvi var izmantot:

 • valodas attīstībai, apguvei
 • dažādu mācību priekšmetu apguvei
 • komunikācijas veicināšanai
 • atmiņas un uzmanības treniņiem.

Līdzsvara platformas darbam ar bērniem izmanto šādi speciālisti:      

 • logopēdi
 • speciālie pedagogi
 • psihologi
 • pedagogi mācību iestādēs.

Speciālistiem darbam ar līdzsvara platformu ir jāaiziet apmācības, kuru noslēgumā tiek izsniegta apliecība un piešķirts speciālista numurs. Vairāk sadaļā Apmācības.

Ieguvumi, lietojot līdzsvara platformu:

 • bērni veiksmīgāk apgūst mācību vielu;
 • paaugstinās darba motivācija, uzmanības noturība un darba atmiņas iesaiste mācību procesā;
 • atvieglots darbs speciālistiem;
 • bērns trenē paškontroles iemaņas;
 • kustībā bērniem ir vieglāk runāt par emocijām, ikdienā notikušajām situācijām, modelēt jaunas situācijas.