Jelgavā jauns attīstības centrs “Mācos Mācīties”!

Attīstības centra “Mācos mācīties” darbības mērķis ir veicināt bērnu fizisku, emocionālu un intelektuālu attīstību. Centra speciālisti jau kopš 2016.gada darbojas komandā, lai katram bērnam tiktu sniegts individuāli pielāgots atbalsts.

Attīstības centrs “Mācos mācīties” piedāvā šādus pakalpojumus:

1. Vingrošana baseinā. Individuālas nodarbības gan bērniem vecumā no 1-15 gadiem, gan bērniem kopā ar vecākiem, gan pieaugušajiem. Baseina dziļums seklais gals -50 cm, dziļais gals 155 cm. Ūdens temperatūra 30 grādi.

2. Klīniskā psihologa diagnostika – intelekta, mācību sasniegumu, uzvedības sfēras diagnostika bērniem vecumā līdz 18 gadiem.

3. Klīniskā psihologa konsultācijas – darbs ar bērniem un vecākiem attiecību jautājumos, baiļu, uzvedības grūtību u.c. personisku sarežģījumu gadījumos.

4. Speciālā pedagoga nodarbības atmiņas, uzmanības, valodas jomas un matemātiskās domāšanas veicināšanai.

5. Intelektuālo spēju un mācīšanās sasniegumu veicināšana ar Barboletas metodi, kas nodrošina efektīvāku un bērnam interesantāku apmācību pieeju. Metode nodrošina mācību vielas apguvi, iesaistot kustības un līdzsvaru, paralēli veicinot uzmanības un atmiņas darbību.

6. Logopēda konsultācijas;

7. Dabas istabas nodarbības bērniem vecumā no 1-12 gadiem, lai veicinātu emocionālo līdzsvaru un apzinātību.

8. Uzvedības korekcijas programmas, kuras ietvaros, tiek sniegta palīdzība bērniem ar uzvedības grūtībām. Ietver sevī  šādus pakalpojumus: 1. sadarbības un komunikācijas prasmju apgūšana grupā; 2. Individuāls atbalsts no psihologa un speciālās pedagoga, 3. ūdens vingrošana un dabas istaba.

9. Valodas programma bērniem no 3-7 gadu vecumam , kuras ietvaros, tiks veicināta bērnu valodas attīstība, sadarbojoties dažadu jomu speciālistiem – logopēds, fizioterapeits un psihologs, un speciālais pedagogs.

Attīstības centra speciālisti savā darbā izmanto inovatīvo Barboletas metodi, kuras uzdevums ir iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru, pozitīvas emocijas mācību procesā. Bērnam kustībā tiek piedāvāti darba uzdevumi. Mērījumi ir atklājuši, ka procesa laikā tiek paaugstināta emocionālā iesaiste, uzmanības fokuss un pedagoģiskais process var noritēt vieglāk un efektīvāk.

Attīstības centra nodarbībām varat pieteikties, zvanot 29368746 (Baiba – īpašniece) vai rakstot uz e-pastu baiba.jurane@barboleta.lv