Itālijas un Lietuvas skolu pieredze darbā ar klasi

Erasmus+ starptautiskās partnerības projekta ietvaros Liepājas Universitātē tika organizēts rezultātu izplatīšanas pasākums, ar mērķi informēt speciālistus par metodoloģiju un darba uzdevumiem.

Šajā reizē akcents tika likts uz darbu klasē, grupā un ģimenē.

Metodes autore Baiba Blomniece-Jurāne dalījās ar Itālijas un Lietuvas skolu pieredzi darbā ar klasi.

Projektu vadītāja Baiba Brice prezentēja digiBarboleta iespējas ģimenēm.

Nākamie projekta sadarbības pasākumi gaidāmi Itālijā un Lietuvā.