Erasmus+ programmas projekts

2019. gada rudenī SIA Barboleta sadarbībā ar partneriem no Latvijas, Lietuvas un Itālijas uzsāka Eiropas Savienības Erasmus+ programmas partnerības projekta “Barboletas līdzsvara platformas metodoloģija” (projekta nr. 2019-1-LV01-KA201-060405) īstenošanu. Projekta ietvaros 3 gadu garumā plānots izstrādāt metodoloģiju darbam ar inovatīvo Barboleta līdzsvara platformu, izstrādāt dažādus izdevumus, ko izmantot dažādām mērķa grupām, kā arī izstrādāt līdzsvara platformas digitālo versiju. Barboleta līdzsvara platformas un attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā. Darbs ar līdzsvara platformu un tās metodi starptautiskā mērogā nodrošinās, ka tā ir ilgtspējīga un sagatavotie materiāli angļu, itāļu un lietuviešu valodā veicinās tās plašāku izmantojamību.

Projekta partneri:

  1. SIA “Barboleta” (Latvija)
  2. Liepājas Universitāte (Latvija)
  3. VSI Demokratine mokykla (Lietuva)
  4. Integra Onlus (Itālija)

Projekta rezultāti: