ERAF projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekts „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana”

SIA “Barboleta” ir 17.08.2022. noslēgusi līgumu nr. SKV-L-2022/350 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālas attīstības fonds.  Atbalsta ietvaros SIA “Barboleta” piedalās dažādās izstrādēs un konferencēs ārvalstīs, lai popularizētu mācīšanos kustībā ar līdzsvara platformām, kā arī pielāgo produktu ārvalstu tirgiem.

Projekta realizācijas laiks: līdz 2023. gada 31. augustam.