Materials for Work with Children

Drawn up by: Adrija Brantevica, the speech therapist of Viduskurzeme Primary School – development centre (formerly – Pelči Special Boarding School – Development Centre) and Turlava Primary School (patspati.weebly.com).

Darbību attēli
Labās, kreisās puses noteikšana
A un Ā diferencēšana
P un B diferencēšana
Nosaki atrašanās vietu