Eiropas Sociālā fonda projekts – “Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.

Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

Biznesa projekts “Barboleta līdzsvara platformas digitalizācija“.

Mērķis ir īstenot pasākumu kopumu, lai nodrošinātu Barboleta līdzsvara platformas pieejamību plašākam lietotāju skaitam un līdz ar to vienkāršot tās lietošanu ikdienā. Pasākumu kopums sevī ietvers:

1) līdzsvara platformas digitālās vadības moduļa izstrādi;
2) vadības aplikācijas un uzdevumu izstrādi;
3) CE sertifikāciju.

Rezultāts: Mērķa grupai (speciālisti, vecāki, bērni) ir pieejams inovatīvs, pētījumos balstīts produkts, kas vienlaicīgi veicina mācīšanos un kustību attīstību. Izsniegta granta summa: 41 319,35 eiro

Projekta realizācijas laiks 2023. gada aprīlis.