Par bērnudārzu

Privātā pirmsskolas izglītības iestāde “Mācos mācīties” savā darbībā balstās uz to, ka:

 • Sajūtas, emocijas un fiziskās kustības ir pamats bērna intelektuālai attīstībai. Pirmajā dzīves septiņgadē bērnam svarīgs uzdevums ir iepazīt un izprast savu ķermeni. Tikai tas, ko bērns uztver caur sajūtām, paliek viņa pieredzē un atmiņā, iedarbina domāšanas procesus, veido individuālo pieredzi par sevi un apkārtējo vidi kopsakarībās.
 • Kustību koordinācija un līdzsvars veicina bērna mācīšanos.
 • Vide un attiecības ar pedagogu nosaka bērna attīstības veiksmes.
 • Ja bērnam tiek dota darbošanās izvēle atbilstoši viņa attīstībai un interesei, bērns attīsta savas iniciatīvas, veicina darbības motivāciju, iegaumē un apgūst daudz vairāk.
 • Drošības sajūta ir pamatvajadzība, kuru nodrošinot bērns kļūst atvērts apkārtējai pasaulei un tam, ko tā spēj iemācīt.
 • Saskaņa ar dabu un iekšējo dzīves ritmu ir nozīmīga bērna attīstībā. Tieši dabas estētika un norises dabā atspoguļo ritmu un ritmiskumu bērnam saprotamā, viegli uztveramā veidā.

Pirmsskolas uzdevumi:

 • Nodrošināt individuālu un diferencētu pieeju katram bērnam;
 • Radīt vidi, kas veicina bērnā drošības sajūtu;
 • Nodrošināt bērnam iespēju kustēties un “ietaustīties” šajā pasaulē, izmantojot visas maņas;
 • Darboties ar dabas materiāliem un vērot dabu;
 • Ikdienas norisēs iekļaut mūziku;
 • Nedarīt bērna vietā to, ko viņš var izdarīt pats.

Iemācīt mācīties nozīmē ļaut bērnam praktiski darboties un eksperimentēt, mācoties no savas pieredzes un kļūdām.

Vairāk par pirmsskolu iespējams uzzināt http://www.macosmacities.lv/