Bērnudārzs

2018.gada oktobrī SIA Barboleta dibināja pirmsskolu “Mācos mācīties”.

Misija – Laimīgi, radoši un atvērti bērni. 

Vīzija – Motivēti bērni, kuri pēc savas iniciatīvas vēlas iepazīt pasauli un mācīties.

Mērķi – 

  • Radīt vidi bērnu un pedagogu pašizpausmei
  • Nodrošināt mājīgu atmosfēru pirmsskolas vidē
  • Veidot cieņpilnas attiecības

Uzdevumi – nodrošināt izglītību, izmantojot šādas vērtības:

  • Cilvēcīgas, draudzīgas, cieņpilnas attiecības
  • Kustība mācību procesā
  • Praktiska darbošanās/izziņa caur darbību
  • Vides estētika un daba

Šobrīd pirmsskolā darbojas piecas grupas un pirmsskolas izglītību apgūst 84 bērni.