Speciālistu saraksts

Vairāk kā 300 speciālisti ir apguvuši Barboleta metodes pamatus un savas zināšanas pielieto ikdienā savā profesionālajā darbā ar bērniem. Ikvienam vecākam ir tiesības saņemt speciālista konsultāciju par līdzsvara platformas lietošanu un uzdevuma izveidošanu.

Speciālistu karte

Speciālistu saraksts