Speciālistu saraksts

Vairāk kā 100 peciālisti ir apguvuši Barboleta metodes pamatus un savas zināšanas pielieto ikdienā savā profesionālajā darbā ar bērniem. Ikvienam vecākam ir tiesības saņemt speciālista konsultāciju par līdzsvara platformas lietošanu un uzdevuma izveidošanu.

Speciālistu kontaktinformācija

Speciālistu saraksts