Pētījumi

The mediating role of cognitive ability on the relationship between motor proficiency and early academic achievement in children – 2018
Autori: Geneviève Cadoreta, Nathalie Bigrasb,d, Stéphanie Duvalc,d, Lise Lemayb,d, Tania Tremblayd, Julie Lemired

Kustību prasmēm bija pozitīva ietekme uz pirmo klašu skolēnu akadēmiskajiem sasniegumiem, proti, uz matemātiku un lasīšanas sasniegumiem.
Šo efektu var izskaidrot ar motoro kustību pozitīvo ietekmi uz kognitīvajiem procesiem, īpaši darba atmiņu un uztveres procesiem.
Kustību koordinācijai ir ļoti būtiska tieši izziņas darbībā, kas veicina akadēmiskos sasniegumus.

Effects of a Motor Intervention Program on Motor Skills and Executive Functions in Children With Learning Disabilities- 2019
Autori: Toktam Emami Kashfi, Mehdi Sohrabi, Alireza Saberi Kakhki, Ali Mashhadi,  Mehdi Jabbari Nooghabi

Kustību koordinācijas treniņš pats par sevi neatstāj būtisku ietekmi uz mācību sasniegumiem.

The relationship between motor proficiency and reading ability in Year 1 children: across-sectional study -2018
Autori: N. Milne1*, K. Cacciotti1, K. Davies2 and R. Orr1

Bērniem ar zemiem valodas sasniegumiem atklāj spēcīgu saikni starp motorām prasmēm un priekšlasīšanas prasmēm (skaņošana, morfoloģiskā dekodēšana).
Autori iesaka integrēt motorās prasmes valodas apguves programmā agrīnā vecumā.

Dual-task training on cognition and resistance training improved both balance and working memory in older people – 2019
Autori: Ebrahim Norouzi, Mohammad Vaezmosavi, Markus Gerber, Uwe Pühse, Serge Brand

Divu uzdevumu veikšana ar kustību koordināciju  pētāmajiem uzlaboja gan līdzsvara veiktspēju, gan darba atmiņu, bet vēl jo vairāk – tieši tad, ja kognitīvā veiktspēja (domāšanas uzdevumi) tika īpaši apmācīta kopā ar kustību koordināciju. Tiek secināts, ka kustību koordinācija uzlabo netiešās mācīšanās prasmes.

Avoti: National Library of Medicine (pubmed.ncbi.nlm.nih.gov)