Vecākiem

Vecāki apmācībās apgūst Barboleta metodes pamatprincipus un uzdevumu veidošanas struktūru. Tāpat apmācību laikā vecāki iegūst zināšanas, kā līdzsvara platformas var pielietot tieši viņu bērnu vajadzībām. Piemēram, vecāki, kuru bērniem ir autiskā spektra traucējumi, ir veidouzdevumus jaunu darbību apmācībai, kā piemēram, puķu apliešana, uzvedības pamatprincipu sabiedriskajā transportā apgūšana u.c.  Tiek veidoti uzdevumi mācību vielas apguvei.

Apmācība tiek pielāgota individuāli katras ģimenes un  bērnu vajadzībām.