Psihologiem

Barboleta metode minētajiem speciālistiem ir atbalsta instruments, ar kura palīdzību var:

  •  veicināt neformālu un brīvu sarunu ar bērnu,
  • viegli pārrunāt emocionāli grūtus notikumus, konfliktsituācijas,
  •  mācīt atpazīt savas emocijas un domas grūtās situācijās,
  •  mācīt jaunus uzvedības veidus.

Apmācību laikā minētie speciālisti apgūst metodes pamatprincipus un uzdevumu veidošanas struktūru. Mācās savas esošās zināšanas un metodes integrēt darbā ar līdzsvara platformu.