Pedagogiem

Pedagogi apmācībās apgūst metodes pamatprincipus un uzdevumu veidošanas struktūru.  Kā arī tiek apgūts,  kā izmantot līdzsvara platformas dažādos mācību priekšmetos, piemēram, matemātikā, latviešu valodā, svešvalodas apguvē, dabas zinībās, mājturībā u.c. Pedagogi gūst priekšstatu, kā Barboleta metodi izmantot dažādos vecumposmos, darbam individuāli un klasē.