Logopēdiem

Logopēdi apmācībās apgūst metodes pamatprincipus un uzdevumu veidošanas struktūru. Tāpat speciālisti  iemācās,  kā ar līdzsvara platformu palīdzību mācīt bērnam jaunus jēdzienus, burtus, skaņošanu, vārdu analīzi un sintēzi, lasīšanu, dalīšanu zilbēs, stāstījumu veidošanu, teikuma struktūru, gramatisko formu pareizu veidošanu. Tāpat logopēdi apgūst, kā, pielietojot līdzsvara platformas,trenēt pareizu izrunu,  atmiņu, uzmanību un domāšanas procesus.