Barboleta metode

Barboletas attīstošās metodes pamatā ir līdzsvars, kustību koordinācija un sajūtas. Ar metodes palīdzību bērns ātrāk un produktīvāk apgūst mācību vielu, jo tiek maksimāli koncentrēta uzmanība uz notiekošo šeit un tagad. Tiek stimulētas abas smadzeņu puslodes un nodrošināta sadarbība starp abām smadzeņu puslodēm, kas nenotiek, ja bērns mācās klasiskā sēdus pozīcijā.

Kurš to var izmantot ? Ikviens bērns vai pieaugušais, kurš vēlas ātrāk, interesantāk un efektīvāk apgūt mācāmo vai kuram nepatīk kāda mācību viela vai ir grūtības koncentrēties, atcerēties.

Vecums. no 1,6 līdz pieaugušais vecums.

Kā tas strādā ?

Bērniem, kas darbojas ar līdzsvara platformām, apmācību laikā tiek paaugstināts uzmanības koncentrēšanas līmenis, emocionāla iesaiste mācību procesā, paaugstinās interese un samazinās stresa līmenis. Šie ir vieni no būtiskajiem faktoriem, lai cilvēks produktīvi uztvertu un apgūtu jaunu informāciju.

Līdzsvara platformu uzdevums ir iesaistīt ķermeņa koordināciju, līdzsvaru un emocijas mācību procesā.

Kā attīstījās metode ?

Metodi radīja klīniskā psiholoģe/speciālā pedagoģe Baiba Blomniece – Jurāne 2016.gadā, kad viņa saskārās ar mūsdienīgu metožu trūkumu, lai veicinātu bērnu uzmanību un interesi par apgūstamo mācību vielu. Mūsdienās strauji pieaug to bērnu skaits, kuriem ir vērojamas mācīšanās grūtības, kā piemēram, uzmanības, darba atmiņas, valodas attīstības grūtības utml. Nereti, šādas grūtības pat netiek saistītas ar specifiskiem traucējumiem. Tas nozīmē, ka grūtības koncentrēties uz mācību procesu var būt jebkuram bērnam.

Kā un kurš var iegādāties ?

Metode tiek piedāvātas psihologiem, logopēdiem, speciālajiem pedagogiem, skolu pedagogiem, sociālajiem darbiniekiem un vecākiem apmācības veidā.

Apmācību laikā dalībnieki iegūst prasmes izmantot līdzsvara platformas, stradāt ar metodiku un integrēt to mācību vielu, kura speciālistam ir nepieciešama.

Kad dalībnieki ir saņēmuši sertifikātu, savu sertifikāta Nr. un parakstījuši līgumu, dalībniekam tiek piešķirta līdzsvara platforma.

Apmācības notiek Atmodas ielā 9, Jelgava vai tiešsaitē, pēc grafika, kas tiek publicēts Facebook lapā.

Izbraukumi.

Mēs izbraucam uz citām pilsētām, ja grupā ir 10-14 dalībnieki.