Pakalpojumi un cenas

 • Nevēlamās uzvedības korekcija.
 • Prasmju novērtēšana.
 • Mazās lielās motorikas attīstīšana.
 • Pašapkalpošanās prasmes (ģērbties, ēst, mazgāt rokas, zobus utt.).
 • Runas attīstība (gan saprast runu, gan runāt).
 • Mācu dažādas alternatīvās komunikācijas.
 • Acu kontakta veidošana un noturība.
 • Uzmanības, koncentrēšanās prasmju attīstība.
 • Socializācijas prasmes.

Uz konsultācijām, terapijas sesijām bērnus un pusaudžus var pierakstīt zvanot uz tālruni: 25750706

Konsultācijas cena: 35 €


 • Pārvarēt dažādas grūtības mācībās.
 • Sagatavoties skolai (krievvalodīgien bērniem).
 • Veicinās komunikācijas prasmes.
 • Trenēt sīkās pirkstu motorikas attīstību.

Savā darbā Evita strādā ar:

 • Sajūtām (iesaista redzi, dzirdi, garšu, tausti, ožu).
 • Smiltīm, gaismas galds, “noslēpumu galds”.
 • Mākslinieciskiem izteiksmes līdzekļiem.
 • Barboleta metodi.
 • Montesori metodes elementiem.

Pie Evitas uz nodarbībām var pierakstīties zvanot uz tālr.: 28276953

Konsultācijas cena: 35 €


 • Runas un valodas traucējumu diagnostika.
 • Skaņu izrunas traucējumu korekcija.
 • Rakstu valodas traucējumu korekcija.
 • Lasīšanas traucējumu korekcija.
 • Valodas prasmju attīstīšana (saistītās runas, stāstītprasmes pilnveidošana,vārdu krājuma paplašināšana).

Nodarbībās logopēds pielieto Barboleta un Montesori metodes. Pierakstīties uz logopēdijas nodarbībām pie Laines var, zvanot uz tālr.: 29955190

Konsultācijas cena: 35 €


 • Matemātikas un valodas prasmju diagnosticēšana.
 • Sekmēt bērna sagatavošanu skolai – ciparu simbolu un kvantitātes savienošana, matemātisko priekšstatu izprašana, burtu apgūšana, skaņu saklausīšana, vārdu skaņošana, rakstītprasmes, lasītprasmes attīstīšana.
 • Dažādu māc. metožu/materiālu izmantošana (Montesori metodikas elementi, Barboletas līdzsvara platforma u. c.).

Mans uzdevums praktiskā darbībā parādīt bērnam, ka mācīties ir aizraujoši un interesanti! 

Pierakstīties pie skolotājas uz nodarbībām pie Daces var, zvanot uz tālr.: 29893441

Konsultācijas cena: 35 €


 • Intelektuālo spēju un mācību sasniegumu diagnostika bērniem vecumā no 3-16 gadiem.
 • Konsultācija vecākiem un pedagogiem audzināšanas un izglītošanas jautājumos.

Konsultācijas bērniem un pieaugušajiem sekojošos gadījumos:

 • Trauksme.
 • Bailes.
 • Paškontroles grūtības.
 • Obsesīvi kompulsīvi traucējumi.
 • Ēšanas traucējumi.
 • Attiecību grūtības.

Pieteikšanās uz konsultāciju, zvanot uz tālr.: 29368746

Konsultācijas cena: 35 €


 • Palīdz tikt galā ar bailēm no ūdens.
 • Apgūt nepieciešamās iemaņas drošai un brīvai peldēšana.
 • Uzlabot savas vispārējās fiziskās īpašības.
 • Peldēšanas pamatelementu apgūšana.

Peldēšanas nodarbībām savus bērnus vecumā no 1.5 gadiem var pieteikt, zvanot uz tālr.: 27757373

Konsultācijas cena: 35 €