Altum grants jaunas spēļu/apmācību līdzsvara platformas izveidei

2021.g. 26. oktobrī tika parakstīts līgums ar “Altum” par DigiBarboleta izveidi. Projekts paredz pilnīgi jaunas, mazākas līdzsvara platformas izveidi, kuru ikviens bērns mājās varēs izmantot kā spēļu elementu. Mūsu mērķis ir radīt pieejamu līdzsvara platformu ikvienai mājsaimniecībai, iesaistīt bērnus kustībās, kas veicina intelektuālo attīstību. Projekts paredz, ka līdz 2023.g. jau 30 bērni būs izmantojuši šo līdzsvara platformu un būs zināmas pirmās atsauksmes.

Eiropas Sociālā fonda projekts, Projekta numurs: 9.1.1.3/15/I/001

“Atbalsts sociālajai uzņēmējdarbībai”

Projekta mērķis ir:

noteikt un pārbaudīt optimālus risinājumus sociālo uzņēmumu izveidei un attīstībai, tai skaitā darba integrācijas sociālo uzņēmumu atbalstam, lai palielinātu nodarbinātības iespējas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem, personām ar invaliditāti un personām ar garīga rakstura traucējumiem.